Odbitki Kolekcjonerskie
Jeśli spodobała się Państwu tworzona przeze mnie sztuka, zapraszam do zakupu sygnowanych odbitek kolekcjonerskich. Obrazy przenoszone są na doskonałej jakości papier, który zapewnia prawie 100-letnią, archiwalną trwałość odbitki. Każda odbitka jest sygnowana podpisem, zaopatrzona w certyfikat autentyczności oraz hologram. Fotografie wykonywane są w krótkich, nieprzekraczalnych 20 sztuk seriach. Zapraszam do kontaktu
Fine art prints
If you like the art I’m creating, I invite you to purchase signed fine art prints. The images are transferred into a perfect quality paper, which ensures almost 100-year archival longevity of a print. Each print is signed and provided with the certificate of authenticity and a hologram. The prints are issued in short series, not exceeding 20 copies. I invite you to contact me